Ritratti

Sarzi Otello

Otello burattinaio e partigiano
1
Otello burattinaio e partigiano